Warbo Gruppen

Warbo as ble stiftet i 1984 som et rent investeringsselskap. I mange år var hovedaktivitetene kommunikasjon, reklame, informasjonsarbeid, film- og videoproduksjon. Fra 1998 begynte selskapet å investere i næringseiendom. I en periode på 7 år kjøpte eller bygget vi anslagsvis 35 næringsbygg. Vi gjennomførte en rekke emisjoner og fusjoner. I 2005 solgte vi brorparten av eiendommene til Kenmore Property Investors i England.

Fra 2006 til 2017/18 var vi et rent eiendomsselskap. Pr i dag er Warbo as et kombinert eiendoms- og investeringselskap med 3 satsningsområder, 100% eide eiendommer som vi forvalter selv, eiendommer som vi eier andel i, men ikke forvalter selv og finans-investeringer.

Noen av våre leietakere