April 2019
Vi kjøper oss inn i Ramsalt Hotell Invest, og starter byggingen av nytt hotell for Quality Hotell i Bodø.

Mars 2019
Vi selger Holma Eiendom as

Feb 2019
Sammen med andre stifter vi Risavika Base Invest as. (tomteområde/næringsbygg.)

Januar 2019
Sammen med andre kjøper vi Ole Deviksvei 10 – 14.

Februar 2018
Sammen med andre stifter vi Røyken Logistikk Invest as (Næringsbygg.)

Januar 2018
Vi selger selskapet Warbo Øst (eiendom Gneisveien / Ytre Enebakk.)

Juli 2018
Sammen med andre stifter vi Pilestredet Park 7 as, (kontoreiendom.)

Høsten 2017
Vi selger selskapet Eima as (eiendom Regnbuen Næringspark.)

July 2017
Roadfeeders as. Beste måned i selskapets historie. I juli ekspederte vi over 200 000 kg gods (mye laks) gjennom terminalen på Gardermoen – hver eneste dag. Og mengden gods øker…. (Warbo as eier eiendommen 100% og 49% av Roadfeeders.)

Februar 2017
Vi selger selskapet Akland Property as

Desember 2016
Vi selger selskapet Kontrollveien 2 as.

Desember 2016
Vi kjøper selskapet KEV Norway as, som eier Macdui Eiendom as, (tidligere Askeladden Eiendom as) som vi eide på begynnelsen av 2000-tallet. Selskapet eier en eiendom i Fredrikstad. Hvis ting går som planlagt vil vi bygge et nytt påbygg på eiendommen i 2017. Leietaker Salatmestern.

Desember 2016
Etter en effektiv og rask byggeperiode overleverer vi et nybygg på Røyken Næringspark til Certex Norge as/Axel Johnson International ab.

Warbo Røyken as. Effektiv byggeprosess. For under ett år siden kjøpte vi tomten og tegnet kontrakt med leietaker, og med entreprenør i februar. I mai startet grunnarbeidet på tomten, i september var bygget under tak….. og i morgen (15. des.) overleverer vi eiendommen til leietaker. En stor takk til Norske Stålbygg for et flott levert bygg, og velkommen til Certex Norge/Axel Johnson International ab som leietaker/bruker av eiendommen.

Juli 2016
Etter ett års byggeperiode overleverer vi nybygg på Oslo Lufthavn Gardermoen til leietaker Roadfeeders. Bygget er et kombinert lager-, logistikk- og kontorbygg. Totalt ca 8 500 kvm.
Bygget eies av det nystiftede selskapet Warbo Røyken as, 100% eiet datterselskap av Warbo as.

2015 / 2016
I to transaksjoner kjøper vi oss opp til en eierandel på 49% av selskapet Roadfeeders.